menu

10 kroků, jak množit finanční hojnost a úspěch

Prvním použitím slova „disciplína“ bylo popsat trest. Proto například disciplinární komise.

Disciplína … se zabývá kontrolou nad svým chováním. Proto i když podnikám, nikdy například nepřetahuju pauzu na oběd 30 minut.

 

Disciplína … je trénink, který formuje tvoji postavu, zvyky i finanční situaci.

Disciplína … je o kontrole, která definuje tvé činy a myšlenky.

Disciplína … je řád a poslušnost.

 

Jak vyrůstáme, stále více lidí se snaží ovládat naše chování:

“Buď zticha, teď mluví rodiče”

„Zůstaň ve frontě“

“Neběhej, nelítej!”

 

I když může být disciplína užitečná, některé typy disciplíny, které znáš z minulosti, ve skutečnosti mířily proti tobě. Trénovali tě, aby si zůstal/a malý/á a vyhýbal/a se svému potenciálu. Každý z nás však potřebuje více dobré disciplíny v životě, aby dosáhl úspěchu rychleji. 

To je typ disciplíny, který hledáš. Disciplína je sebeovládání. Je to rovnováha mezi tvými touhami a omezeními. Disciplína je jako jízda, která tě dostane z místa, kde jsi, tam kde chceš být.

Většina z  nás zná disciplínu – za “špatné” věci (tresty). Je tomu tak proto, že disciplína většiny lidí vypadá spíše jako špatné návyky místo konstruktivní akce.

Disciplína je to, co používáš k dokončení jakékoli činnosti, dokud tato aktivita nevede k úspěchu – bez ohledu na to, jak nepříjemné to je.

Chceš-li dosáhnout úspěchu a udržet si ho, musíš určit, které návyky jsou dobré – a disciplinovat sebe, aby si tyto věci pořád dokola opakoval/a.

Získej disciplínu nezbytnou pro to, aby si vytvořil/a MASIVNÍ ÚSPĚCH pro sebe a svou rodinu.

 

Koneckonců, disciplína je tvá povinnost a odpovědnost.

Zdroj: www.grantcardone.com

POZNEJ HARD $ELLERS BYZNYS MENTORING

Budování disciplíny vyžaduje systematický a individuální přístup. Také podporu v podobě motivace, protože se  budou dostavovat průběžná selhání. Připoj se k VIP komunitě, kde ti s budování disciplíny pomůžeme. 

Jan Fodor | IČ  88574903 | Na Výsluní 11, 362 63 Dalovice | Zapsán na ŽÚ v K. Varech.

© Obsah webu chrání moje sebevědomí. A taky zákon. Používáním webu souhlasíš se zvýšením sebevědomí. A využitím cookies.  Vop a ochrana osobních údajů.