Sebevědomí a sebeláska podle dalajlámy

Nízké sebevědomí je jako pedál v autě – brzda. Brzdí nás na cestě za sny a sráží v oblasti postoje k sobě. Kořen malého sebevědomí je nejčastěji v dětství. Je to ale uhnilý kořen, který nedovoluje rozkvět nás samotných. 

Nevědomá výchova metodou odměna vs trest v nás zanechává emoční i psychologické bloky. Jednoduše dostáváme lásku jen pokud plníme vůli rodičů a později i druhých lidí. 

Když zlobíme, přijde trest, když nezlobíme jsme pochváleni. Později se v životě bojíme prosazovat – bojíme se trestu za zlobení (projevování se). Stejně jako nás trestali rodiče, bojíme se trestu od okolí. Naše životní pouť je pak o naplňování očekávání druhých, místo abychom si plnili své vlastní sny a šířili dobré poselství. 

V dnešním článku, který je dlouhý, ti předám zajímavý pohled na lidské sebevědomí…  

To, co nás nejvíce ovlivnilo se odehrávalo v dětství...

Obsah a navigace

Projevy nízkého sebevědomí

Ahoj, to jsem já. Honza. Tohle mi způsobilo malé sebevědomí. Transformoval jsem v kostlivce 8 let zpátky. 67 kilo, problémy s alkoholem, trávou, byl jsem hnusnej na rodiče a skončil jsem v depresích na ulici. Opustila mě moje holka. Choval jsem se jako kretén. Až později mi došlo, že se jednalo o nízké sebevědomí.  

nizke sebevedomi
8 let zpátky

Čau, to jsem zase já. Mám splněno. Byla to šichta, ale klaplo to. Moje sebevědomí se uzdravilo. Cvičím, boxuju, medituju. Pracuju na projektech: Umění sebevědomí, G-Analytic a HARD $ELLERS. Pomáhám lidem na jejich cestě k sobě a kdykoliv mám čas, chodím sbírat odpad. Odpustil jsem si a šel dál. Pojď se mnou a čti dál…

Jan Fodor
Celou dobu jsem měl odpovědi uvnitř...
 • nevážíš si sebe a máš tendenci žít nezdravě
 • píšeš negativní komentáře na sociálních sítích
 • žárlíš a trpíš strachem z opuštění
 • jsi citově a mentálně závislý/á na druhých lidech
 • vysáváš energii z lidí ve svém okolí
 • nedaří se ti prorazit v oblasti kariéry nebo podnikání
 • nekvalitní nebo žádný sexuální život
 • bojíš se vlastního selhání
 • závidíš druhým lidem úspěch a nepřeješ jim ho
 • snažíš se být lepší než ostatní
 • jsi často ve fyzickém a psychickém vypětí
 • vzdáváš se ještě před tím než začneš
 • máš problémy přijmout sebe
 • nezdravě často se kritizuješ
 • máš problém komunikovat s lidmi opačného pohlaví

Když si rozklikneš tu lištu nahoře, uvidíš všechny nejčastější projevy nízkého sebevědomí. Teď si možná říkáš: „nízké sebevědomí mají všichni!” Skoro jo. Bohužel. Pokud i ty, netrap se. Nestav se do role oběti ani se nelituj. Pojďme pracovat, to je nejlepší. 

Výčitky, minulost, karma

Tvoje sebevědomí zůstalo pravděpodobně za tebou. Ve tvé minulosti. Jako kdysi to moje. Na začátku své cesty jsem četl článek, jak sebevědomí a sebepřijetí vnímají Buddhisté. Došlo mi tenkrát mnoho věcí. Buddhisté i Dalajláma spojují sebevědomí a sebelásku s karmou.

Jednoduše je odrazem našeho konání, které je výsledkem myšlení. Chováme-li se k sobě i ostatním s úctou a láskou, je vše v pořádku. V opačném případě jsme pod neustálým náporem výčitek, které strhávají naši mysl do minulosti. Máme vysokou karmickou zátěž a cítíme se provinile. Což dále pokračuje přívalem negativních emocí, odsuzování se a pocitem méněcennosti. 

Začal jsem si klást otázky: 

 1. „Dobře, malé sebevědomí ma kořeny v dětství, ale teď už jsem přece dospělej, takže co dál? Teď už nejsem oběť, ale řídím svůj život sám.“ 
 2. „Mám v sobě negativní emoční vzorce a ty ještě přiživuju výčitkami ze svého chování. Co musím tedy změnit jako první?“ 
 3. „Když změním jako první myšlení, stane se něco? Ale jak se mění myšlení? To je moc složitý, začnu u chování a návyků…“ 
 4. „Pokud se začnu dneska chovat líp, tak už zítra nebudu mít výčitky z dneška, to by mohlo pomoct… A pochválím se“
 5. „Co když je mé nízké sebevědomí také důsledkem toho, že ubližuji lidem? Byť nevědomě?“
Tyto otázky mne dovedly k prvním odpovědím…

Sebevědomí vs uvědomění

Pod pojmem sebevědomí si většina z nás představuje něco jiného. A tak často nevíme, co vlastně hledáme. Sebevědomí je nejčastěji definováno jako: „víra a důvěra ve vlastní schopnosti a hodnotu.“ Další definice může být: „postoj člověka k sobě samému.“

 1. Sebevědomý člověk si věří. Tato důvěra vychází z kladného postoje k sobě. 
 2. Sebevědomý člověk si umí vytvářet zdravý vztah k sobě i ke svému okolí. 
 3. Sebevědomý člověk není závislý na hodnocení ostatních. Jak se říká: „dokáže mít druhé lidi zdravě u pr….“
Uvědomění si sebe (sebe-vědomí) vychází z naší spirituální podstaty. Pokud budeme k sebevědomí přistupovat podle buddhistického učení, zjistíme opět, že sebevědomí je zase jen odrazem našeho chování, kterému často chybí soucit. 
 • Chováme-li se a myslíme vůči sobě negativně, nevědomě si přitahujeme negativní lidi a situace do našeho života. Dostáváme jen to, co vyzařujeme. Co zasejeme, to sklidíme. 
 • Pokud přijmeš tuto myšlenku, nic ti nebrání v uvědomění: „budu-li konat a myslet správně, přitáhnu si to života jen to pozitivní.“ 

 

Zkus se na chvilku zamyslet: Co dobrého předáváš tomuto světu? Děláš to z lásky, nebo ze sobecké touhy získat především pro sebe? 

Sebevědomí a sebeláska podle Dalajlámy

Jeho svátost.

„Držte se tří R: - respektu vůči sobe - respektu vůči ostatním - responsibility - zodpovědnosti za všechny svoje činy.“

Dalajláma
cesta-k-plnohodnotnemu-zivotu-jeho-svatost-dalajlama

Hodně odpovědí ti dá tato kniha od Dalajlámy

Dalajláma tvrdí, že jeho náboženstvím je soucit a laskavost. V tom může být klíč i ke tvému sebevědomí. Čím soucitněji budeš zacházet se svým okolím, tím soucitněji a laskavěji začneš zacházet se sebou. 

Většina lidí nikdy nedosáhne zdravého sebevědomí a hojnosti v životě pro svou sobeckost a vnitřní zlobu. Takoví lidé touží jen brát…

Vstupním krokem na cestě k osvícení je podle Dalajlámy etika. A buddhistická etika se řídí těmito pravidly: 

 1. Pomáhat ostatním. 
 2. Pokud to není možné, pak jim aspoň neubližovat.

„Všechny živé bytosti se chtějí vyhnout utrpení. Emočnímu, fyzickému i duchovnímu. Všichni trpíme. Cesta k sobě tedy vede skrze uvědomění, že pokud ubližuji druhým, ubližuji především sobě - své karmě.“

Dalajlámovo učení
 • Když je mi někdo nepříjemný, musím být tolerantní a trpělivý.
 • Když ke mně někdo přistupuje s hněvem, nesmím odpovědět hněvem.
 • Když mě někdo uvede do rozpaků a uráží mě, nesmím na to reagovat.

„Pesimismus vede k neúspěchu.“

Dalajlámovo učení

Moje filosofie pro udržení sebevědomí (Jin Jang)

sebevědomí podle jin jang

Výše popsané principy ještě doplním svou filosofií. Je to můj osobní přístup k sobě. Kombinace silového a jemnocitného přístupu. Silový přístup se opírá o disciplínu, box, cvičení, byznys. Jemnocitný toto vyvažuje meditacemi, relaxací a chováním, kdy neubližuju lidem. Naopak se snažím být ku prospěchu. 

Tento přístup jsem si odvodil od východní filosofie Jin Jang. A musím říct, že funguje skvěle. Je to přístup, který nepopírá mou individualitu. Přijímám skrze něj své světlé i temné stránky. Lásku i agresi. Za což se mnoho lidí stydí a tak se navenek prezentují primárně kladně. 

Závěr

V kostce by se dalo říct, že budování zdravého sebevědomí je nikdy nekončící proces. Alespoň já v tomto procesu konec nevidím. Je to cesta a celoživotní učení. Zkus přijmou práci na svém sebevědomí a charakteru jako nový životní styl.  

Měj báječné dny plné sebevědomí.

S pozitivní energií, Honza 

Klidně mi napiš

Pokud tě trápí malé sebevědomí, nestyď se mi napsat. Vyměníme si spolu pár zpráv a nasměrujeme tě. Pomohl jsem desítkám lidi ke zdravému sebevědomí, není to tak složité, jak se může zdát. 

Odebírej funkční tipy na email

Emaily posílám vždy ve středu kolem 10 hodiny.

Tvé osobní údaje budou použity s platnou legislativou a pravidly uchovávání osobních údajů pouze za tím účelem, za jakým mi jej poskytuješ.

Jan Fodor | IČ  88574903 | Na Výsluní 11, 362 63 Dalovice | Zapsán na ŽÚ v K. Varech.

© Obsah webu chrání moje sebevědomí. A taky zákon. Používáním webu souhlasíš se zvýšením sebevědomí. A využitím cookies.